Център за професионално обучение
в хотелиерството
и ресторантьорството

Анализиране, подобряване
и осъвършенстване на работещия персонал в ресторантите

Услугите на RDO отговарят на всеки вид и категория ресторанти. Многократно подобряване на вашите продажби.

Услугите на RDO

Ние оптимално ще се вместим във вашия бюджет, но и ще подобрим многократно вашите продажби

Ще имате възможността да придобиете знание и опит от едни от най-добрите и квалифицирани кадри

Ще обогатим със знание, творчество и стимул вашия персонал.

Търсиш работа като сервитьор?

Предлагаме обучение и работа на хора желаещи да се развиват в сферата на ресторантьорството.

Партньори

За
ресторанта

Oбучение и сертифициран персонал в сферата на ресторантьорството

За
хотела

Oбучение и намиране на работа в хотелите от най-високо ниво