Свържи се с нас
ако търсиш…

Анализ и подобрение на работата на продажбите в ресторанта или бара

Обучение на от квалифицирани специалисти и осигуряване на работа 

Персонал за кетъринг, сватби и всякакъв тип събития в сферата на ресторантьорството

Оптимизиране на менюто според стандартите и нуждите на ресторанта

info@rdo-center.bg

+359 894 34 54 40